GENMU Pinky touch

品牌:

$148

genmu-pinky-test.jpg

少女情懷

特點:模擬少女逐漸成熟的身體,猶如一顆未熟透的果實,羞澀之中對男子漢的占有充滿好奇,她期待你在她充滿緊度的身體上盡情釋放男性本能。

可反復水洗,原裝附送袋裝潤滑劑

杯身尺寸:158mm X 67mm

重量:218g

材質:Honey Skin

產地:日本


GENMU Pure touch

$158

GENMU Pure touch

添加到購物車
GENMU MISSY TOUCH

$148

GENMU MISSY TOUCH

添加到購物車
GENMU Fleshy touch

$188

GENMU Fleshy touch

添加到購物車
GENMU Cozy touch

$148

GENMU Cozy touch

添加到購物車
GENMU Weapon C4

$188

GENMU Weapon C4

添加到購物車
GENMU Pixy touch

$188

GENMU Pixy touch

添加到購物車
GENMU Spiral touch

$158

GENMU Spiral touch

添加到購物車
GENMU Weapon H-Bomb

$188

GENMU Weapon H-Bomb

添加到購物車
GENMU Weapon Rocket

$188

GENMU Weapon Rocket

添加到購物車
GENMU Weapon Sure-Fire

$188

GENMU Weapon Sure-Fire

添加到購物車
GENMU Weapon Torpedo

$188

GENMU Weapon Torpedo

添加到購物車
GENMU潤滑劑

$88

GENMU潤滑劑

添加到購物車
輸入您的產品評論

產品評論

這項未有任何評論


在類別中尋找相似的產品