GENMU Pure touch

品牌:

$158

genmu-pure-test.jpg
加强真實,G點刺激
特點:乾净利落的設計,給予純粹的欲望享受G點與肉褶的交錯快感,帶給你前所未有的緊致快感體驗,雙層材質構造,超柔觸感,富有彈性。

可反復水洗,原裝附送袋裝潤滑劑

杯身尺寸:158mm X 67mm

重量:218g

材質:Honey Skin

產地:日本


GENMU Spiral touch

$158

GENMU Spiral touch

添加到購物車
GENMU Pixy touch

$188

GENMU Pixy touch

添加到購物車
GENMU Pinky touch

$148

GENMU Pinky touch

添加到購物車
GENMU MISSY TOUCH

$148

GENMU MISSY TOUCH

添加到購物車
GENMU Fleshy touch

$188

GENMU Fleshy touch

添加到購物車
GENMU Cozy touch

$148

GENMU Cozy touch

添加到購物車
GENMU Weapon C4

$188

GENMU Weapon C4

添加到購物車
GENMU Weapon Sure-Fire

$188

GENMU Weapon Sure-Fire

添加到購物車
GENMU Weapon Rocket

$188

GENMU Weapon Rocket

添加到購物車
GENMU潤滑劑

$88

GENMU潤滑劑

添加到購物車
GENMU Weapon H-Bomb

$188

GENMU Weapon H-Bomb

添加到購物車
GENMU Weapon Torpedo

$188

GENMU Weapon Torpedo

添加到購物車
輸入您的產品評論

產品評論

這項未有任何評論


在類別中尋找相似的產品